Items tagged with 'Kosova'

Displaying 1 - 10 of 341. Click here to refine your search.
  Shkollat në Kosovë kanë ndërprerë procesin mësimor për shkak të situatës së krijuar si rezultat i pandemisë COVID – 19. Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit (MAShTI) tash një...
Koalicioni i OJQ-ve për Mbrojtjen e Fëmijëve – KOMF përmes një konference ka publikuar “Politikën rekomanduese për zhvillimin në fëmijërinë e hershme”. Qëllimi i publikimit të kësaj politike është...
Kjo analizë e situatës është produkt i një rishikimi të detajuar të burimeve dhe të dhënave, i ndjekur nga një seri intervistash të kryera gjatë punës në terren dhe konsultimeve me zyrtarë kombëtarë...
Koalicioni i OJQ-ve për Mbrojtjen e Fëmijëve në Kosovë (KOMF) ka mbajtur një konferencë kombëtare për të publikuar raportin mbi ndikimin e procesit të decentralizimit në shërbimet sociale në Kosovë....
Vullnetaret Hana, Arbnora, Djurdica dhe Flaka janë bashkuar për t'i angazhuar në formë kreative fëmijët e Qendrës Ditore ne kuadër të projektit Youth for Kosovo. Qendra e Qëndrimit Ditorë e cila ka...
Ky dokument është i bazuar në të dhënat dhe vëzhgimet e shtatë organizatave që punojnë në mbrojtjen e fëmijëve në Kosovë. Ndërsa pyetësori është ndarë përmes Koalicionit të OJQ-ve për Mbrojtjen e...
Manuali ofron praktikat dhe modelet e vendeve tjera si dhe rekomandimet për hapat të cilët Kosova duhet t’i ndërmarrë që ta zhvillojë më tutje intervenimin në fëmijërinë e hershme. Ky manual është...
Kosovan Eurochild member KOMF – the Coalition of NGOs for Child Protection in Kosovo – and Karim Dom Foundation of Bulgaria, have collaborated to build expertise of civil society and urge...
Sipas burimeve të Policisë së Kosovës, që nga fillimi i këtij viti deri në Shtator 2019, janë zhvilluar 34 plane operative, me 114 lokale të kontrolluara, që kanë rezultuar me mbylljen e 43 të...
Kosovo has the highest child vaccination rates in Europe, according to a report by the Kosovo Institute of National Health (IKSHPK), which was published in early June. As Europe faces outbreaks of...

Faqet

Ky projekt është financuar nga: