Items tagged with 'puna sociale'

Displaying 1 - 10 of 272. Click here to refine your search.
The Global Social Service Workforce Alliance (the Alliance) posted an article on the importance of the role of social workers during these difficult times. Social workers are standing on the...
Më 17 Mars 2020, punonjësit socialë nëpër botë festuan Ditën Botërore të Punës Sociale nën një emër të përbashkët 'Promovimi i Rëndësisë së Marrëdhënieve Njerëzore'. Ne jemi krenarë për...
The report looks at what effective youth work looks like for children and young people and the role of youth services in England in helping to tackle knife crime and serious youth violence. It looked...
Qendra për Mbrojtjen e Fëmijëve zbatoi një trajnim në teknologjitë moderne dhe kompetencat dixhitale për profesionistët e kujdesit shoqëror në komunitetin e ri lokal në Kroaci. Qendra për Mirëqenie...
#CareDay20 A Care Day initiative launched by a coalition of children’s rights charities in 2016 is celebrating its fifth year with a "Reimagining" theme. Care Day is aimed to bring together children...
The Know-How Center for Alternative Child Care, NBU, is organizing a new discussion meeting to discuss the reasons for introducing a family-oriented approach to social work to support families at...
Building on the importance of the adverse consequences from traumatic experiences in childhood, Cate Bailey et al. reviewed existing literature on trauma-informed approaches examining whether or not...
Më 26 shkurt Kishinau mbajti një konferencë kombëtare për konsolidimin e aftësive të punonjësve socialë për të zbatuar Konventën e Këshillit të Evropës për Mbrojtjen e Fëmijëve nga Shfrytëzimi...
A 15-month-long research project was carried out to understand how social workers deal with the relationships they have with children and families, and in what ways these relationships are impacted...
  Ky kurs mbi të gjitha synon të nxjerrë në pah rëndësinë e marrëdhënieve midis njerëzve dhe mjediseve të tyre sociale. Modulet e kursit janë krijuar për t'ju vendosur në një larmi rolesh sociale,...

Faqet

Ky projekt është financuar nga: