Items tagged with 'sporte'

Displaying 1 - 10 of 87. Click here to refine your search.
"CONCORDIA Football Club" is a member of the Bulgarian Football Union and is an organization supporting personal development and social integration through sports for children from vulnerable...
FIFA së bashku me 170 ekipe në të gjithë botën i janë bashkuar nismës e cila synon të gjejë fëmijë dhe të rinj të zhdukur. Si sporti më i njohur në botë, FIFA dhe komuniteti i futbollit synon të...
Ky webinar organizohet në kuadër të projektit 'Mbrojtja e Fëmijëve në Sport', i cili financohet nga programi 'Të Drejtat, Barazia dhe Qytetaria' të Komisionit Evropian. Projekti koordinohet nga Terre...
Terre des hommes (Tdh) ka lançuar në Shtator 2019 një projekt unik evropian, që synon të promovojë politikat e mbrojtjes së fëmijëve në mjediset sportive në Rumani dhe Greqi, si një mjet për të...
Helping sports professionals better protect children is the essence of the Keeping Children Safe in Sports Project, initiated by Terre des hommes in Romania and in Greece last year. This is how the...
În octombrie 2019 Terre des hommes (Tdh)  România și Tdh Hellas  lansau un proiect european unic, ce intenționează să promoveze politicile de siguranță și protecție ale copiilor în mediul sportiv și...
Terre des hommes Moldova (Tdh) și Federația Moldovenească de Fotbal își propun să contribuie la un climat mai favorabil și la o mai bună respectare a drepturilor copiilor în sport - acesta este...
This training kit provides information and training content to help those in positions of influence in the field of sport to prevent and react to situations of potential sexual violence in sport. It...
Ndotja e ajrit mund të ndikojë në performancën e ardhshme sportive të Britanisë, sepse disa vende stërvitore janë në zona me nivele të rrezikshme ndotjeje që shkelin kufijtë e rekomanduar të...
An expert group (XG) on Good Governance was set up in 2015 to produce recommendations on this key topic. The XG held its first meeting on 16 October 20214 and began its work on the protection of...

Faqet

Ky projekt është financuar nga: