Vullnetarët tanë

Kjo nismë nuk do të ishte bërë e mundur pa mbështetjen e individëve bujare që ofrojnë kohën e tyre dhe ekspertizën e tyre për të bërë këtë projekt një sukses.

Esmeralda Hasaj
Shqipëria

Volunteer (Autumn 2016 - present)

Provide support by translating Childhub website content from English to Albanian.

Ray Koçi
Shqipëria

Volunteer (Autumn 2016 - present)

Provide support by translating Childhub website content from English to Albanian.

Linda Barjamaj
Shqipëria

Volunteer (Summer 2017 - present)

Provide support by translating Child Hub website content from English to Albanian.

Anesa Vilic
Bosnje Herzegovina

Volunteer (July 2017 - present)

Provide support by translating Child Hub website content from English to Serbian, Croatian and Bosnian.

 

Ky projekt është financuar nga: