Përvoja e Projektit SUMMIT për zhdukjet e fëmijëve të pashoqëruar në Evropë [webinar në ChildHub]

You need to login in to ChildHub before you can join this webinar. If you don't yet have an account, please register.

Register and join Login and join

Data: 
13 Tet 2016
Start and finish time of webinar: 
11.00 am CET
Lecturer: 
Federica Toscano, Missing Children Europe
Rebecca O’Donnell, co-founder of Child Circle

Lidhur me webinarin:

Federica Toscano e Missing Children Europe dhe Rebecca O’Donnell, bashkë-themeluese e Child Circle, do të flasin për parandalimin dhe ndërhyrjen në rastet e zhdukjeve të fëmijëve të pashoqeruar ne Europe, bazuar në një studim të fundmë në kuadër të projektit SUMMIT, i bashkë-financuar nga EU, i cili ka eksploruar praktikat në 7 vënde të Europes. Ato do të prezantojne udhërrefyesin praktik për profesionistët që punojnë me fëmijët e pashoqëruar, i cili vë theksin në ngritjen e një bashkëpunimi të fortë multi-disiplinar midis shteteve dhe përtej kufijve. 

Materiale të dobishme për Webinarin:

Regjistrimi i Webinarit gjëndet këtu.

Topic(s): 
Gjuhё(t) e materialeve: 
English

Ky projekt është financuar nga: