Puna me familjet jo bashkëpunuese (Webinar ne ChildHub)

You need to login in to ChildHub before you can join this webinar. If you don't yet have an account, please register.

Register and join Login and join

Data: 
09 Kor 2015
Start and finish time of webinar: 
10am CET
Lecturer: 
Stephanie Delaney
Organizatori: 
Terre des hommes

Puna me familjet ku ka shqetësime për mbrojtjen e fëmijëve është shpesh e vështirë - por është bërë veçanërisht sfiduese kur prindërit nuk e pranojnë se ka ndonjë problem, ose mohojnë se ekziston ndonjë shkak shqetësimi. Ky webinar konsideroi disa nga arsyet për këtë, ndikimin në punëtorë dhe hulumtoi disa strategji për të punuar me familjet ku ata janë rezistentë për mbështetje.

Ju mund të vazhdoni diskutimin për këtë çështje ne forumin tone.

Ju lutemi shikoni gjithashtu lojën serioze në internet për të përjetuar një vizitë familjare 'jo bashkëpunuese', si punonjës social.

Qendra për Mbrojtjen e Fëmijëve të Universitetit të Kent (UK) ofron simulim të mbrojtjes së fëmijëve (lojë serioze) si një medium i ri i sigurt për të eksploruar dhe reflektuar mbi vlerësimin e mbrojtjes së fëmijëve. Ajo ofron profesionistë, në të gjitha fazat e karrierës së tyre, një mënyrë unike për të vlerësuar situatat e mbrojtjes së fëmijëve.

 

'Rosie 1' (Virtualally Safe) është pjesë e një grupi të mundësive të trajnimit që po zhvillohen nga Universiteti i Kent për të rritur trajnimin profesional. Shkarkojeni lojen

Tdh Moldova ka zhvilluar module trajnimi për asistentët socialë, i cili mbulon edhe këtë temë.

Mund te gjni incizimet e Webinar-it ketu.

Media: 
Etiketat: 
Gjuhё(t) e materialeve: 
English

Ky projekt është financuar nga: