Serite INSPIRE të Childhub: Adresimi i normave sociale dhe stabilitetit të të ardhurave për t'i dhënë fund dhunës ndaj fëmijëve

You need to login in to ChildHub before you can join this webinar. If you don't yet have an account, please register.

Register and join Login and join

Data: 
07 Shk 2019
Start and finish time of webinar: 
3-4pm CET
Lecturer: 
Besnik Leka, Project Coordinator for MenCare’s YMI program in Kosovo and Albania
Yetona Myteveli, a change agent, facilitator and a psychotherapist
Organizatori: 
ChildHub

 

Jemi të lumtur t'ju ftojmë për një sesion tjetër në serinë e webinareve INSPIRE! Të enjten, më 7 shkurt do të kemi kënaqësi të dëgjojmë nga dy folësit e shkëlqyer rreth praktikave të mira me të cilat janë përfshirë, të lidhura me dy strategji të reja INSPIRE:

Strategjia 2: Normat dhe vlerat

Normat udhëzojnë qëndrimet dhe sjelljet rreth rritjes së fëmijëve, rolet gjinore dhe pranueshmërinë e dhunës brenda një grupi ose shoqërie. Përpjekjet për të nxitur normat dhe vlerat pozitive, dhe për të zvogëluar ndikimin e dëmeve, janë një pjesë thelbësore e të gjitha strategjive INSPIRE për të mbrojtur mirëqenien e fëmijëve.

Praktikë premtuese nga Care International Balkans

Iniciativa e CARE International për burrat dhe djemtë në Ballkan është pjesë e programit të Barazisë Gjinore dhe Fuqizimit të Grave në rajon. Që nga viti 2006, CARE International Balkans ka punuar dhe është angazhuar me djemtë dhe të rinjtë rreth transformimit gjinor dhe promovimin e maskulinitetit të shëndetshëm. Si një rritje e këtij programi, CARE pa një nevojë për të punuar me baballarët e rinj dhe ata që sapo u bënë prindër. Që nga viti 2012, ajo ka bërë kërkime për të kuptuar më mirë rolin e baballarëve në kontekstin rajonal të Ballkanit që ndihmoi në krijimin e bazës për programin që ka zhvilluar.

Lidhur me folesin:

Besnik Leka është Koordinator i Projektit për programin YMI të MenCare në Kosovë dhe Shqipëri dhe gjithashtu është anëtar i MenEngage Alliance Europe, një rrjet i organizatave evropiane të përfshira në angazhimin e burrave dhe djemve, e cila është gjithashtu pjesë e Aleancës globale të Men-Engage. Pas përfundimit të certifikimit të tij në studimet gjinore në Kolegjin Dartmouth, zoti Leka ka punuar në zhvillimin social për 11 vitet e fundit dhe ka një pasion të veçantë për barazinë gjinore. Ai ka drejtuar shumë seminare me studentët për të sfiduar rolet tradicionale gjinore si koordinator i projektit për CARE ndërkombëtare. Z. Leka beson se edukimi i tij do ta ndihmojë atë të zhvillojë më tej kapacitetet e tij profesionale.

Strategjia 5: Te ardhurat dhe fuqizimi ekonomik

Family economic stability and empowerment reduce the risk factors for violence and increase protective ones. Access to resources allows parents to invest in children’s health and education, increases families’ economic resilience and reduces financial stress. Economic independence helps protect women and adolescent girls from sexual exploitation and other risks. When paired with genderequity training, income-strengthening efforts may reduce risk factors for child maltreatment, witnessing IPV, exploitation, child labour and early marriage.

Praktike premtuese - Nisma mikrofinanciare: ProSEED

Programi "Promovimi i Punësimit të Qëndrueshëm Ekonomik dhe Rajonal për Punësimin, Arsimin dhe Aftësimin Profesional në Shqipëri" (ProSEED) synon të rrisë aftësitë sipërmarrëse mes pronarëve të NVM-ve të reja ose ekzistuese që dëshirojnë të zgjerojnë biznesin e tyre, në mënyrë që të rrisin konkurrencën e tyre potenciale në nivel kombëtar dhe global. Grupi i synuar për këtë ndërhyrje është si burrat dhe gratë që janë në fazat e hershme të aktivitetit të tyre sipërmarrës (në procesin e krijimit të bizneseve të tyre ose kanë bërë këtë gjatë 3 viteve të fundit) ose që planifikojnë të inovojnë dhe investojnë në rritjen biznesit te tyre. Konkursi i Planit të Biznesit IDEA - i zbatuar në bashkëpunim të ngushtë me AIDA dhe sektorin privat - synon të ndërtojë edhe një Rrjet të Mentorëve dhe "Angels Business". Ai gjithashtu ndihmon për të reduktuar konfliktet e brendshme, zemërimin dhe dhunën e mundshme, duke ndihmuar në prezantimin e aftësive themelore financiare dhe duke ndihmuar në ruajtjen e stabilitetit financiar për familjen.

Lidhur me folesin:

Jetona Myteveli, Diplomuar ne Mjeksi, Ekonomi dhe Psikologji është agjente ndryshimi, lehtësuese dhe psikoterapiste me një praktikë private në Tiranë. Ajo ka ekspertizë të gjerë me më shumë se 15 vjet përvojë pune për organizatat ndërkombëtare me fokus në zhvillimin ekonomik dhe fillimin e promovimit. Ajo është anëtare e Bordit të Shoqatës Shqiptare të Psikoterapisë Pozitive dhe anëtare e Shoqatës Botërore të Psikoterapisë Pozitive. Ajo është një Psikoterapiste pozitive e certifikuar nga Akademia Wiesbaden, Gjermani, dhe ka diplome si mjeke si dhe diplomë MA në ekonomi. Ajo ofron shërbime për individët dhe ekipet në çështjet transkulturore, menaxhimin e stresit, ndërmjetësimin e konflikteve, trajnimin për zhvillimin e biznesit dhe coaching. Ajo zbaton një qasje transkulturore dhe të orientuar drejt zhvillimit të kapaciteteve dhe kombinon dhe integron ekspertizën psikologjike në ndryshimet personale me njohuritë organizative, përvojën ndërkombëtare dhe një qëndrim humanistik-etik.

 

Lidhur me serite INSPIRE:

Në Janar dhe Shkurt, ChildHub-i promovon paketën INSPIRE: Paketa INSPIRE paraqet një qasje të bazuar në dëshmi për të ringjallur, përqëndruar dhe zgjeruar përpjekjet aktuale multisektoriale për të parandaluar dhe për t'iu përgjigjur dhunës ndaj fëmijëve. Është zhvilluar në bashkëpunim me OBSH-në, CDC-në, Partneritetin Global për Dhunën Kundër Fëmijëve, PEPFAR, PAHO, UNICEF, UNODC, USAID, "Së Bashku për Vajzat" dhe Bankën Botërore. Paketa bazohet në konvergjencën midis këtyre agjencive dhe partneriteteve në strategjitë që ata kanë rekomanduar dhe paraqet pervojat më të mira në dispozicion.

Shtatë strategjitë janë:

1) Zbatimi dhe perforcimi i ligjeve

2) Normat dhe vlerat

3) Mjediset e sigurta

4) Mbështetja e prindërve dhe kujdestarëve

5) Të ardhurat dhe forcimi ekonomik

6) Reagimi dhe shërbimet mbështetëse, dhe

7) Edukimi dhe aftësitë jetësore.

 

Këto shtatë strategji të bazuara në dëshmi plotësohen nga dy ndërlidhës: koordinimi shumë-sektorial dhe monitorimi dhe vlerësimi. Dokumenti bazë i INSPIRE tani është plotësuar me një doracak të detajuar të Implementimit të INSPIRE, i cili përcakton mënyrën e zgjedhjes dhe zbatimit të ndërhyrjeve nga secila prej shtatë strategjive, si dhe një përmbledhje të Indikatorëve me anë të të cilave matet ndikimi i tyre.

 

Mund te lexoni ketu te gjitha  Materialet INSPIRE dhe te gjeni incizime te webinareve te meparshem te serise!

 

Si të merrni pjesë në webinar:

Përdorni butonin më poshtë për tu rregjistruar ne webinar. Disa orë para webinarit ju do të merrni një email me lidhjen në dhomën e webinareve dhe udhëzimet se si të bashkoheni. Hyrja ne webinarët tanë është shumë e lehtë, nuk kërkon ndonjë aftësi të veçantë prej jush dhe merr vetëm një minutë ose dy. Ju mund të futeni ne webinar nga kompjuteri, tableta ose telefoni juaj celular.

 

Kontrolloni ketu kohen e nisjes se webinarit sipas zones tuaj kohore.

Series this is part of: 

Ky projekt është financuar nga: