Trafikimi përgjatë rrugëve të migrimit në Evropë: Ndërprerja e hendekut midis migrimit, azilit dhe trafikimit

You need to login in to ChildHub before you can join this webinar. If you don't yet have an account, please register.

Register and join Login and join

Data: 
28 Qer 2018
Start and finish time of webinar: 
2pm CET
Lecturer: 
Roberto Forin, Programme Coordinator for the Mixed Migration Centre (MMC) in Geneva
Maria Antonia Di Maio, Independent consultant specialized in child protection and migration issues
Organizatori: 
ChildHub

 

Lidhur me webinarin:

Vitet 2015-2016 shënuan një rritje të paparë të numrit të njerëzve që udhëtonin nga deti dhe toka përgjatë rrugëve të migrimit në Bashkimin Evropian, me një total prej pothuajse një milion e gjysmë njerëzish që hyjnë në mënyrë të parregullt në vendet e BE. Trafikimi dhe shfrytëzimi janë një shkak kryesor për shqetësim midis migrantëve në lëvizje për në Evropë, por numri i viktimave të identifikuara zyrtarisht mbetet jashtëzakonisht i ulët, siç tregohet nga një studim i kryer nga Qendra Ndërkombëtare për Zhvillimin e Politikave të Migracionit (ICMPD) përgjatë Rrugege se Ballkanit Perëndimor.

Qëllimi i këtij webinar është të paraqesë rezultatet kryesore të hulumtimit të studimit “Trafficking along migration routes to Europe: Bridging the Gap between Migration, Asylum and Anti-Trafficking”, me një fokus të veçantë në fëmijët e pashoqëruar dhe të ndarë që udhëtojnë për në Evropë përgjatë rrugës së Ballkanit Perëndimor. Përpos studimit të plotë, një Leter informative është publikuar së fundmi.

Studimi u krye në kuadër të projektit të financuar nga BE-ja "Trafikimi përgjatë rrugëve të migracionit (TRAM): Identifikimi dhe integrimi i viktimave të trafikimit midis grupeve vulnerabël dhe fëmijëve të pashoqëruar", me qëllim mbështetjen dhe mundësimin e identifikimit të hershëm, referimit, mbrojtjes dhe rehabilitimin e njerëzve të trafikuar përgjatë rrugëve të migrimit. Vlerësimi i hulumtimit u krye në Austri, Bullgari, Finlandë, Ish Republika Jugosllave e Maqedonisë, Gjermani, Greqi, Serbi dhe Suedi. Projekti bashkëfinancohet nga Ministria federale austriake për Evropën, Integrimin dhe Punëve të Jashtme dhe zbatohet nga ICMPD në partneritet me Këshillin e Sekretariatit të Shteteve të Detit Baltik (CBSS); Qendra Kombëtare Greke për Solidaritetin Social (EKKA); Komisioni Kombëtar Bullgar për Luftën kundër Trafikimit të Qenieve Njerëzore (NCCTHB); La Strada International (LSI); dhe Terre des hommes (Tdh).

 

Lidhur me prezantuesit:

Maria Antonia Di Maio një konsulente e pavarur me më shumë se pesëmbëdhjetë vjet përvojë profesionale në nivel ndërkombëtar në çështjet e të drejtave të njeriut, mbrojtjen e fëmijëve, anti-trafikimit, azilit dhe emigracionit, kryesisht në Evropën Juglindore dhe Perëndimore. Ndërmjet viteve 2001-2004 ka punuar në Moldavi për menaxhimin e programeve që synojnë të mbështesin ri / integrimin e personave të trafikuar dhe grupeve të tjera "në rrezik" përmes aktiviteteve të gjenerimit të të ardhurave. Në Kosovë (2005-2006), Maria Antonia punoi me IOM-in si Konsulent për Çështjet Kundër Trafikimit, bazuar në Zyrën Këshillëdhënëse të Kryeministrit për Qeverisje të Mirë (AOGG). Ndërmjet viteve 2006 dhe 2010, ajo punoi për mbrojtjen e fëmijëve në lëvizje me Save the Children, së pari në Shqipëri dhe më vonë në Itali dhe në nivel të BE. Që nga viti 2011 ka punuar si konsulent i pavarur dhe ka qenë i përfshirë në një numër hulumtimesh dhe projektesh të politikave me disa OJQ, agjenci ndërkombëtare dhe fondacione, kryesisht në fushën e migracionit, azilit dhe antitrafikimit, me fokus të veçantë tek fëmijët .

Roberto Forin aktualisht është duke punuar si Koordinator i Programit për Qendrën e Migracionit të Përzier (MMC) në Gjenevë. Para se të shkonte në Gjenevë, Roberto ka punuar si koordinator kërkimor për Qendrën Ndërkombëtare për Zhvillimin e Politikave të Migracionit (ICMPD) me qendër në Vienë ku ai ka koordinuar vlerësimin e hulumtimit të projektit Anti Trafik në rrugët e migrimit në Evropë. Ai gjithashtu ka vepruar si ekspert tematik për mbrojtjen e emigrantëve dhe kundër trafikimit në konflikte dhe mjedise të tjera humanitare. Para kësaj Z. Forin punoi në Greqi si Zëvendës Shef i Misionit për KNKK-në gjatë kulmit të krizës së migrimit në 2015/2016. Roberto ka pervetesuar mbi dhjetë vjet eksperiencë në mbrojtjen dhe ndihmën e refugjatëve dhe popullatave të zhvendosura, duke punuar për KNKK dhe IOM në Sudan, Kolumbi, Haiti, Gaza dhe Republika Demokratike e Kongos. Që nga viti 2014 Roberto ka mbuluar gjerësisht çështjet e migracionit në Mesdhe dhe në Afrikën e Veriut si studiues. Ai ka kryer kërkime mbi paqëndrueshmërinë dhe migrimin e pavullnetshëm në vendet në krizë në Universitetin e Oksfordit dhe ka bashkëpunuar me Qendrën e Politikave të Migracionit në Institutin e Universitetit Europian të Firences dhe Grupin e Politikave Humanitare në Institutin e Zhvillimit Jashtë për shfrytëzimin e punës së migrantëve në Itali dhe jetuar përvojat e emigrantëve që kalonin përmes Libisë, respektivisht. Ai ka shkruar disa botime kërkimore të përqendruara kryesisht në migracionin e përzier, mbrojtjen e njerëzve në lëvizje dhe politikat e migracionit në Mesdhe.

Si te ndiqni webinarin:

Përdorni butonin më poshtë për t'u nënshkruar në webinar. Disa orë para webinarit ju do të merrni një email me lidhjen në dhomën e webinareve dhe udhëzimet se si të bashkoheni. Bashkimi me webinarët tanë është shumë e lehtë, nuk kërkon ndonjë aftësi të veçantë prej jush dhe merr vetëm një minutë ose dy. Ju mund të bashkoheni me webinarin nga kompjuteri, tableti ose telefoni juaj celular.

 

 

 

 

 

Gjuhё(t) e materialeve: 
English

Ky projekt është financuar nga: