Webinar i Serisë Ndërkombëtare : Divorce me baze konflikti te larte si një formë e abuzimit të fëmijëve

Data: 
20 Mar 2018
Start and finish time of webinar: 
6pm CET
Lecturer: 
Dr. Esmah Lahlah, ISPCAN Councilor
Organizatori: 
ISPCAN

Lidhur me webinarin:

Në webinarin e organizuar nga ISPCAN, Dr. Esmah Lahlah do të diskutojë natyrën e divorceve të konfliktit të lartë, do të shqyrtojë çështjet e definicionit, do të shqyrtojë nën-tipet dhe do të marrë në konsideratë ndërhyrjen profesionale duke u mbështetur në teorinë zhvillimore-ekologjike të Belsky. Një kornizë e tillë vlerëson sjelljen prindërore dhe bashkëveprimet prind-fëmijë duke marrë parasysh individin, familjen, komunitetin dhe kulturën, dhe si ndërveprojnë të gjithë.

Kliko ketu për më shumë informacion. 

Gjuhё(t) e materialeve: 
English

Ky projekt është financuar nga: