Аналіз Ситуації: Вплив міграції на права дітей в Україні

details

Дата публікації:  31/10/2018 Видавець:  Terre des hommes Тип публікації:  Звіт / Дослідження / Дані

В даному дослідженні розглядаються основні міграційні моделі та тенденції внутрішньої та зовнішньої міграції з України намагаючись оцінити фактори поштовху та напруження для регулярної та нерегулярної міграції, що впливає на дітей. Воно зосереджене на впливі міграції на права дітей дітей, на ризики та вразливості, з якими стикаються діти на різних етапах міграції. Також Tdh прагнув визначити та проаналізувати специфічні системні збої та прогалини, потреби та порушення прав дітей та сімей, а також чи є ці елементи специфічними для конкретної групи або для моделі міграції. Висновки Tdh базуються на аналізі наявних даних (сіра література, правові та політичні рамки та інші документи) та інформації, зібраної протягом чотирьох фокус-груп та 51 напівструктурованих інтерв'ю з дітьми, постраждалих від міграції, а також у кількох випадків з їхніми сім'ями, з вчителями, а також із статутними та неурядовими зацікавленими сторонами (державні чиновники та співробітники неурядових організацій).

У першій главі відображені різні моделі та тенденції міграції в, до та з України. Існує два типи міграції на території України: добровільне пересування людей та примусове внутрішнє переміщення, спричинене збройним конфліктом у східних регіонах країни. Головні причини постійної еміграції українців, здається, пов'язані з необхідністю збільшення можливостей роботи та освіти. Однією з найбільш серйозних проблем, викликаних батьківською міграцією, є її тривожний психологічний вплив на дітей, що залишилися. У результаті ці діти часто стикаються з підвищеним психологічним стресом; вони можуть опинитися в складних життєвих ситуаціях і мати справу з поведінковими проблемами. 

У другій частині, Tdh аналізує правові та політичні основи, що стосуються прав дитини у сфері міграції. Різноманітність міжнародних конвенцій, внутрішнього законодавства та інших нормативних актів фактично не гарантує права дітей на захист, не кажучи вже про права людей, які постраждали від міграції. Особливо складні ситуації, такі як сексуальна експлуатація дітей у подорожах та туризмі, торгівля дітьми з метою сексуальної чи трудової експлуатації та примусове переміщення дітей створюють постійні проблеми, які не відповідають адекватним реагуванням української влади. Прогалини в правилах, практиці та процедурах, а також недостатнє розуміння цих явищ як владою, так і суспільством є одними з головних перешкод у вирішенні цих проблем.

Третя частина відображає дитячі розповіді про їх міграційний досвід. Tdh використовував права дітей як сітку для структурування інтерв'ю з дітьми. Результати цього емпіричного дослідження показують, наскільки важливими є ідеї "приналежності", "батьківства", "розуміння", "дому", "дружби" та іншого для дітей та підлітків. Їх сприйняття щодо їхніх "прав людини" підтримує безліч перетворень у різних середовищах: "будинок", "школа", "країна походження" або "приймаюча країна". Tdh зосереджувався на тому, як мобільність між цими середовищами може сформувати їх почуття прав людини, і в якій мірі захист або порушення цих прав впливають на їх добробут у повсякденному житті.

Висновки Tdh ґрунтуються на аналізі правових та політичних рамок міграції та прав дітей та на результатах емпіричних досліджень із зацікавленими дітьми. Деякі структурні та інституційні невдачі та прогалини, розкрив Tdh, безпосередньо впливають на права дітей; інші більше пов'язані з дорослими, але також мають непрямі наслідки на права дітей.

Загальна кількість сторінок: 
53
Мова (мови) матеріалів: 
Англійська
Країна (країни), яких стосується цей матеріал: 
Україна

Цей проект фінансується: